Välj en sida

Ersättningstabell reseförsäkring

Avbeställningsskydd
per person / per kort
Max ersättning per person / per kort.
15.000:- / 45.000:-
Försening av allmänt färdmedel vid avresa
Efter 4 timmar (gäller skäliga kostnader mot kvitto)
500:- / 1.500:-
Efter 24 timmar (gäller skäliga kostnader mot kvitto)
2.000:- / 6.000:-
Bagageförsening utanför hemlandet
Efter 6 timmar (gäller skäliga kostnader mot kvitto)
1.000:- / 3.000:-
Efter 48 timmar (gäller skäliga kostnader mot kvitto)
2.000:- / 6.000:-
Kapitalersättning vid olycksfall
Vid dödsfall
50.000:- / person
Vid medicinsk
100.000:- / person
Självriskskydd
10.000:- / kort

Försäkringen gäller när du betalat minst 75% av resan med TUI Card.

Skadeanmälan:

Telefonnummer skadeanmälan:
08-579 330 30 (öppet 8.15-16.45)