Välj en sida

Vanliga frågor och svar kring vår reseförsäkring i samband med Coronaviruset COVID-19

 

Gäller avbeställningsskyddet om jag vill avboka en resa till ett land som UD har avrått från att resa till?

Avbeställningsskyddet gäller endast om den försäkrade före avresan tvingas avbeställa resan på grund av att den försäkrade, närstående person eller medresenär råkar ut för akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Endast oro är inte ett skäl för att få ersättning från försäkringen.
 
Om du inte vill åka på en redan planerad och bokad resa behöver du kontakta ditt rese- eller flygbolag för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.
 
 

För dig som har en reseförsäkring som omfattar sjuk/olycksfall på resa

Är du i akut behov av hjälp och befinner dig utomlands kontakta Zurich Assistance  +46 (8) 579 332 20.
 

Hur gäller kortförsäkringen om du, trots UDs avrådan, reser iväg till en plats som UD avråder från?

I detta fall gäller reseförsäkringen inte om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.
Det här kan du göra innan avresan:

Gäller försäkringen om jag befinner mig i en region när UD inför rekommendation om att inte åka till platsen?

Reseförsäkringarna gäller för dig som befinner sig i den drabbade regionen tills UD informerar om att de avråder från resor dit. Skulle en avrådan införas ber vi dig vänligen kontakta följa UDs rekommendationer och lämna regionen omgående. Nya hemresebiljetter täcks inte av försäkringen.
 

Gäller försäkringen om jag blir sjuk när jag är på resa på en plats där inte UD avrått från att åka till?

 
I detta fall gäller kortförsäkringen som vanligt dvs. den gäller om man måste söka vård i det land man befinner sig i. Den ersätter dock inte en hemresa enbart för att man är orolig för att smittas.
 

Kan jag åka hem tidigare på grund av risken för att smittas av Coronavirus?

 
Nej, vår kortförsäkring gäller om man måste söka vård i det land man befinner sig i. Den ersätter inte en hemresa enbart för att man är orolig för att smittas.
 

Hur gäller kortförsäkringen om jag blir satt i karantän?

 
Blir du satt i karantän på grund av risk för smittspridning finns ingen ersättning som kan ersättas via din kortförsäkring.
Du kan hitta användbar information på Försäkringskassans smittbärarpenning samt genom att du ser över dina hemförsäkringsvillkor.