Välj en sida
Beställ extrakort - nytt kort
Samla poäng tillsammans med extrakort!

Med fler kort kommer ni snabbare upp i högre poäng.

Beställ extrakort - nytt kort.
Samla poäng tillsammans med extrakort!

Med fler kort kommer ni snabbare upp i högre poäng.

previous arrow
next arrow

Beställ Extrakort

Innan du beställer ett extrakort, dubbelkolla att din epostadress och mobilnummer är korrekta genom att besöka Min Profil »

Vänligen fyll i personnumret för personen som ska ha extrakort:

Jag bekräftar att angivna uppgifter är korrekta och att jag är betalningsansvarig för de transaktioner som utförs på extrakortet i enlighet med kontovillkoren på tuicard.se samt att det är mitt ansvar att se till att extrakortsinnehavaren är medveten om och följer kontovillkoren. För detaljerad information avseende DNB:s behandling av personuppgifter, se DNB:s integritetspolicy som även den finns tillgänglig på tuicard.se.

Genom att hjälpas åt inom familjen samlar ni snabbare ihop poäng. Poängen använder ni sedan till att delbetala resan hos TUI. Här beställer du extrakort till familjemedlemmar över 18 år boende på samma adress som du. Extrakortet får samma villkor och fördelar som ditt huvudkort, och alla köp samlas på en faktura. Din kreditlimit omfattar både huvudkortet och samtliga extrakort med dig som betalningsansvarig för alla köp.

Avgift extrakort per år: 50 kr

Du som huvudkortinnehavare är betalningsansvarig för de transaktioner som utförs på extrakortet i enlighet med kontovillkoren på tuicard.se. Extrakort kan utfärdas till familjemedlemmar över 18 år boende på samma adress som du. Avgift extrakort per år: 50 kr.